صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار طلای تامین سرمایه کیمیا در راه است

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار طلای تامین سرمایه کیمیا در راه است

موافقت اصولی صندوق سرمایه گذاری در اوراق بهادار مب.pdf

سازمان بورس و اوراق بهادار، موافقت اصولی تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر فلز طلا تامین سرمایه کیمیا را صادر کرد.
 
در نامه صادره که بر روی کدال منتشر شد، سازمان بورس و اوراق بهادار برای تاسیس صندوق مذکور موافقت اصولی صادر کرد.

 

تصاویر