درباره ما

درباره ما

شرکت سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان (سهامی خاص) به عنوان نهاد مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و به عنوان بازوی مالی و شرکت صد در صدی تحت مالکیت ملی صنایع مس ایران (فملی) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۷۸۲۶۲۶ در تاریخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ به‌صورت شرکت سهامی خاص تأسیس شد و طی شماره ۴۹۰۵۸۹ مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۵ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. به‌موجب صورت‌جلسه مجمع‌عمومی فوق‌العاده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ و آگهی تغییرات شماره ۲۱۹۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ نام شرکت از توسعه صنایع و معادن ماهان مس کرمان به سرمایه‌گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان تغییر یافت. شرکت در تاریخ ۱۰/۲۷/ ۱۳۹۹ با شماره ثبت ۱۱۷۹۱ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار تهران به‌عنوان نهاد مالی ثبت گردید و در حال حاضر شرکت جز واحدهای تجاری فرعی شرکت ملی صنایع مس ایران می‌باشد.